środa 25 wrz

Badania terenowe we wsi Ostojićevo

Aktualności

W dniach 10-15. września dr Rafał Szeptyński prowadził badania terenowe we wsi Ostojićevo w serbskim Banacie. Dołączywszy do grupy praktykantów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie pod przewodnictwem dr Katarzyny Marcol, realizował on własny projekt badawczy Odstępstwa od rodzaju naturalnego w gwarze Wisły i Ostojićewa.

Część społeczności Ostojićewa określającą się mianem Tołtów (Toutów)* stanowią potomkowie górali śląskich z Wisły, przybywających do Banatu w celach zarobkowych już w 1. poł. XIX w., a trwale osiedlających się tam głównie od połowy XIX w. do pierwszej wojny światowej. Najstarsze, czterojęzyczne pokolenie wciąż dobrze zachowuje rodzimą gwarę, przy czym dostrzegalne i godne uwagi są wpływy obce (serbskie, słowackie, węgierskie). Warunki demograficzne i kulturowe nie sprzyjają utrzymaniu gwary przez najmłodsze pokolenie, warto jednak odnotować wysiłki podejmowane w celu krzewienia literackiego języka polskiego oraz zachowania i rozwoju świadomości etnicznej. Pod koniec 2018 r. z inicjatywy ostojićewian powołano Radę Narodowościową Polskiej Mniejszości Narodowej w Serbii.

* Forma mianownika liczby pojedynczej brzmi [tou̯t], liczby mnogiej – [tou̯ćo]. Egzoetnonim ten pochodzi od dawnego węgierskiego określenia Słowian zamieszkujących terytoria węgierskie: tót. Notabene ze względu na przynależność do słowackiego kościoła ewangelickiego Tołtowie długo postrzegani byli jako Słowacy.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG