Badaczki IJP PAN na konferencji CLOW4  w Warszawie (24-25 maja 2024)
piątek 07 cze

Badaczki IJP PAN na konferencji CLOW4 w Warszawie (24-25 maja 2024)

Aktualności

Dr Karina Stempel-Gancarczyk i dr Agnieszka Wełpa-Siudek z warszawskiego oddziału IJP PAN wzięły udział w cyklicznej konferencji międzynarodowej CLOW4 (Contested Languages in the Old World). Poprzednie spotkania w ramach cyklu odbyły się w Bangor w Wielkiej Brytanii, w Turynie i w Amsterdamie. Tegoroczna konferencja została zorganizowana w Warszawie przez prof. dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską i dr. Macieja Mętraka z Instytutu Slawistyki PAN. Była ona współfinasowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu „Doskonała Nauka II”. Na konferencji wygłoszono dwa wykłady plenarne i 24 referaty dotyczące języków Europy i ich regionalnych wariantów.

Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty (23 maja), na których prezentowano badania prowadzone w ramach grantu „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej” (NCN Sonata Bis 10), kierowanego przez prof. dr hab. N. Dołowy-Rybińską. Do zespołu grantowego należą również obie badaczki z IJP PAN. Dr Katarzyna Stempel-Gancarczyk przedstawiła wyniki badań terenowych z Podhala Does 'popularity’ always mean a higher prestige? Ideology of language authenticity in the context of Podhale, a dr A. Wełpa-Siudek z Mazur Empowering a contested language or creating a new one? Contemporary attempts to standardise Masurian and their reception).

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG