poniedziałek 09 paź

Badacze z Instytutu na konferencji Słowiańska frazeologia gwarowa III, Kraków, 6–7 października 2023 r.

Aktualności

Już po raz trzeci grupa badaczy z Instytutu Języka Polskiego PAN wzięła udział w cyklicznej, międzynarodowej konferencji Słowiańska frazeologia gwarowa III, organizowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dwie wcześniejsze edycje miały miejsce w 2015 i w 2019 roku. Patronat nad konferencją obięły Komisja Frazeologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Komisja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN.

Prof. Anna Tyrpa na podstawie bogatego materiału, pozyskanego głównie ze Słownika gwar polskich PAN i jego kartoteki, zaprezentowała obraz małżeństwa, który utrwalił się we frazematyce gwarowej. Z kolei dr Marzena Miśkiewicz przyjrzała się stylizacji gwarowej w literaturze, ujawniającej się we frazemach. W swojej analizie uwzględniła prozę Stanisława Młodożeńca i Wincentego Burka. Tekstami publicystycznymi natomiast zajęła się dr Agnieszka Wełpa-Siudek. Wskazała na walory felietonów Kuby spod Wartemborka, publikowanych w I połowie XX wieku w „Gazecie Olsztyńskiej”, jako źródła do badania frazematyki warmińskiej. Stałe połączenia wyrazowe w gwarach okolic Tarnowa, odnoszące się do cech charakteru człowieka, przeanalizowała doktorantka Magdalena Duda. Dr Emil Popławski wystąpił z koncepcją całościowego ujmowania przysłów kalendarzowych – zarówno notowanych w gwarach, jak i w języku literackim. Jako egzemplifikacji użył paremii odnoszących się do święta św. Szczepana (26 grudnia). W dyskusjach, kontynuowanych również podczas przerw, zwracano uwagę na szczegółowe aspekty analiz, pojedyncze fakty językowe i problemy ujawniające się w toku badań.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego, prof. Maciej Rak, zapowiedział czwartą edycję konferencji na początek października 2027 roku (za kolejne cztery lata).

Wygłoszone referaty ukażą się w formie monografii w przyszłym roku. Z wystąpieniami z pierwszej i drugiej edycji konferencji można zapoznać się, sięgając do tomów dostępnych w Internecie:

Słowiańska frazeologia gwarowa, red. M. Rak, K. Sikora, Kraków 2016
http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/139206133/BLV_23_M_Rak%2C+K_Sikora_(red.)_S%C5%82owia%C5%84ska_frazeologia_gwarowa_ebook.pdf/26650b2a-1a48-4c02-b30a-c2f30766f355

Słowiańska frazeologia gwarowa II, red. M. Rak, V. M. Mokienko, Kraków 2020
http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/0/M_Rak_V_M_Mokienko_S%C5%82owia%C5%84ska_frazeologia_gwarowa_II.pdf/b28fc7dc-cd13-4352-815b-e125c49e545e

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG