Aktualności – Strona 79 – Instytut Języka Polskiego PAN
 /  Aktualności

Polacy w Zagłębiu Ruhry

Aktualności

Ukazał się długo oczekiwany drugi tom publikacji „Lexicon den Familiennamen Polnischer Herkunft im Ruhrgebiet”. Słownik ten powstał z inicjatywy historyka Johannesa Hoffmanna z Dortmundu. Opracowany został przez zespół krakowskich onomastów pod kierownictwem profesora Kazimierza Rymuta, a następnie Barbary Czopek-Kopciuch. Pomyślany został jako swoistego rodzaju dar dla naszych rodaków mieszkających od pokoleń w Niemczech, toteż napisany

Więcej

Pracownicy Instytutu w Radzie Języka Polskiego

Aktualności

27 czerwca 2011 roku odbyło się w Warszawie inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji Rady Języka Polskiego. W skład Rady ponownie weszła prof. Aleksandra Cieślikowa, wśród nowo wybranych członków znaleźli się profesorowie Piotr Żmigrodzki i Maciej Grochowski. Nominacje wszystkim członkom wręczyła wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Mirosława Marody.

Więcej

Prezentacja metod cyfrowych w analizie łacińskich tekstów średniowiecznych

Aktualności

Celem tego projektu jest pełniejsze wykorzystanie przez leksykografów łacińskich możliwości, jakie powstają w związku z digitalizacją coraz większej liczby tekstów średniowiecznych. Ważny etap w jego realizacji ma stanowić digitalizacja wydanych wcześniej drukiem, w poszczególnych krajach europejskich, tomów słowników łaciny średniowiecznej, jak również takie zorientowanie bieżącej pracy słownikowej, by aktualnie opracowywany materiał był dostępny on-line.

Więcej

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content