Aktualności – Strona 77 – Instytut Języka Polskiego PAN
 /  Aktualności

Sesja naukowa doktorantów

Aktualności

3 grudnia 2011 roku odbyła się sesja naukowa, w czasie której doktoranci Instytutu przedstawiali próby swojej twórczości naukowej, przeważnie powiązane tematycznie z przygotowywanymi rozprawami doktorskimi. Zebrani w sali konferencyjnej, wśród których byli doktoranci, promotorzy i inni pracownicy Instytutu, mieli okazję wysłuchać 10 referatów. Spotkały się one z życzliwym przyjęciem i ożywioną dyskusją. Inicjatywa ta z

Więcej

Nasi profesorowie w Komitecie Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

W Komitecie Językoznawstwa PAN, wybranym na kadencję 2011-2014 znalazło się pięcioro profesorów z naszego Instytutu: prof. Ireneusz Bobrowski, prof. Aleksandra Cieślikowa, prof. Maciej Grochowski, prof. Roman Laskowski i prof. Piotr Żmigrodzki. Dnia 25 listopada 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu, poświęcone miedzy innymi wyborowi jego władz. Na przewodniczącego został jednomyślnie wybrany prof. Maciej Grochowski

Więcej

Referat dr. Jiříego Muryca

Aktualności

Dnia 16 listopada 2011 roku gościem Instytutu był dr Jiři Muryc. Ten czeski polonista pracuje w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego i kieruje Zakładem Polonistyki. Jego zainteresowania koncentrują się wokół socjolingwistyki, przekładoznawstwa, kontaktów językowych. Wraz z kolegami ze swego zakładu kieruje obecnie projektem dotyczącym języka używanego w kontaktach religijnych przez społeczność czeską i mniejszość polską na

Więcej
Góralsko godacka prof. Renaty Kucharzyk

Góralsko godacka prof. Renaty Kucharzyk

Aktualności

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazał się słowniczek gwary podhalańskiej pt. Góralsko godacka. Ilustrowany słownik dla ceprów. Jego autorką jest prof. IJP PAN dr hab. Renata Kucharzyk. Słowniczek to opracowanie o charakterze popularnym, kierowane do szerokiego grona odbiorców, czego świadectwem są m. in. często stosowane definicje ikonoraficzne i bogata szata ilustracyjna. Książka jest dostępna w wielu księgarniach intermetowych.

Więcej

Inauguracja roku akademickiego w Studium Doktorskim

Aktualności

15 października 2011 r. uroczyście rozpoczęto zajęcia w Studium Doktorskim Instytutu. Tradycyjnie zebranych powitał dyrektor Instytutu prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, który wręczył indeksy słuchaczom pierwszego roku. Wykład inauguracyjny nt. Język narodowy wygłosił prof. dr hab. Walery Pisarek. Potem odbyło się zebranie organizacyjne, podczas którego wybrano między innymi samorząd doktorantów Instytutu.   {gallery}inauguracja_2011{/gallery}

Więcej

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading