/  Dział Planowania Działalności Naukowej i Wydawniczej oraz Sprawozdawczości

Dział Planowania Działalności Naukowej i Wydawniczej oraz Sprawozdawczości

mgr Joanna Leśniewska
Specjalista ds. planowania i sprawozdawczości, obsługi projektów badawczych oraz współpracy z zagranicą

  • tel.: (12) 632-56-92 wew. 352
  • e-mail: joanna.lesniewska@ijp.pan.pl

Strona pracownicza

 

mgr Magdalena Świerzowska
Specjalista ds. wydawnictw, planowania i sprawozdawczości oraz współpracy z zagranicą

  • tel.: (12) 632-56-92 wew. 368
  • e-mail: magdalena.swierzowska@ijp.pan.pl

Strona pracownicza

loading