DYREKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH

mgr Szymon Seweryn
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

tel.: (12) 632-56-73
e-mail: 

Strona pracownicza

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG