/  Search: nowe studia leksykograficzne

Prace Instytutu Języka Polskiego PAN

Prace Instytutu Języka Polskiego PAN Nr 73: Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa, Wpływ polszczyzny na łacinę średniowieczną w Polsce, Kraków 1991 Nr 74: Studia Gramatyczne X, pod red. M. Grochowskiego, Kraków 1992 Nr 75: Aleksandra Cieślikowa, Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii, Kraków 1991 Nr 76: Dariusz Galasiński, Chwalenie się jako perswazyjny akt mowy, Kraków 1992 Nr 77: Władysław

Read more

Pracownia Dialektologii Polskiej

Pracownia Dialektologii Polskiej   Kierownik Pracowni dr hab. Renata Kucharzyk, prof. IJP PAN Zespół prof. zw. dr hab. Anna Tyrpa (SGOWM) dr hab. Barbara Grabka, prof. IJP PAN (SGP) dr hab. Renata Kucharzyk, prof. IJP PAN (SGP) dr hab. Monika Buława (SGP) dr Ewelina Grześkiewicz (SGOWM) dr Katarzyna Konczewska (SGOWM) dr Emil Popławski (SGP) dr

Read more

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

Skip to content