/  Search: nowe studia leksykograficzne

Grochowski Maciej

prof. zw. dr hab. Maciej Grochowski Podsumowanie pracy naukowej Uzyskał tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim w 1971 roku (opiekun: prof. Halina Kurkowska), stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w Instytucie Badań Literackich PAN w 1974 roku (promotor: prof. Zuzanna Topolińska), stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Read more

Górski Rafał

dr hab. Rafał Ludwik Górski, prof. IJP PAN Funkcja kierownik Pracowni Metodologii Gramatyki Obszary badań naukowych Składnia, językoznawstwo korpusowe, metody tworzenia korpusów. Wykształcenie i przebieg pracy naukowej 1990 – magister filologii klasycznej, Uniwersytet Jagielloński 1999 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego PAN, na podstawie pracy Teoria drzewek przypadka, a teoria drzewek

Read more

Publikacje

Publikacje Instytutu w latach 1991-2017 Słowniki Informacje o wydawanych słownikach znajdują się na podstronie Słowniki. Cykle wydawnicze Prace Instytutu Języka Polskiego PAN Publikacje książkowe elektroniczne Nowe studia leksykograficzne, t.1 Nowe studia leksykograficzne, t. 2 Monografie Amoenitates vel lepores philologiae. Księga jubileuszowa dedykowana prof. W. Twardzikowi, pod red. R. Laskowskiego i R. Mazurkiewicza, Kraków 2007 Anabasis.

Read more

prof. zw. dr hab. Wacław Twardzik – Archiwalna strona pracownicza

Publikacje Książki Najstarsze staropolskie tłumaczenie ortyli magdeburskich według rękopisu nr 50 Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Cz. I. Wstęp – Uwagi ogólne – Charakterystyka językowa, Wrocław 1970, s. 127. Cz. II. Transliteracja i transkrypcja tekstu, Wrocław 1972, s. 375. Cz. III. Indeks frekwencyjny i wyrazowy, Wrocław 1972, s. 356 (wraz z Józefem Reczkiem). Język Polski.

Read more

Czelakowska Anna

dr Anna Czelakowska ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6813-7861   Obszary zainteresowań naukowych Zainteresowania badawcze dr Anny Czelakowskiej skupiają się w trzech głównych obszarach: semantyki i leksykografii języka polskiego, metodologii opisów języka (zwłaszcza fleksji) i historii językoznawstwa oraz językoznawstwa stosowanego, ze szczególnym uwzględnieniem językowych podstaw edytorstwa i kultury języka oraz powiązania językoznawstwa i leksykografii z innymi naukami. Na marginesie

Read more

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

Skip to content