/  Search: nowe studia leksykograficzne

Nowe studia leksykograficzne, t. 2

Kraków 2008: Wyd. Lexis Przedmowa Nad koncepcją Wielkiego słownika języka polskiego: MACIEJ GROCHOWSKI: Założenia ogólne opisu tzw. wyrażeń funkcyjnych wWielkim słowniku języka polskiego RENATA PRZYBYLSKA: Znaczniki semantyczne w Wielkim słowniku języka polskiego BARBARA BATKO-TOKARZ: Tematyczny podział słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego KATARZYNA WĘGRZYNEK: Szczegółowe zasady i konwencje technicznenotowania informacji składniowej w Wielkim słowniku języka

Read more

Nowe studia leksykograficzne, t. 1

Kraków 2007: Wyd. Lexis Przedmowa PIOTR ŻMIGRODZKI, MIROSŁAW BAŃKO, BOGUSŁAW DUNAJ, RENATA PRZYBYLSKA: Koncepcja Wielkiego słownika języka polskiego – przybliżenie drugie RAFAŁ L. GÓRSKI: Baza materiałowa, cytowanie, źródła i korpus dla Wielkiego słownika języka polskiego JULIUSZ KURKIEWICZ: Kwalifikatory w Wielkim słowniku języka polskiego AGNIESZKA FEDOROWICZ: Regularna polisemia rzeczownika w słownikach RENATA PRZYBYLSKA: Z problemów słownikowego

Read more

Żmigrodzki Piotr

prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki Funkcje aktualnie: Kierownik Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego (od 2008) Redaktor naukowy Wielkiego słownika języka polskiego PAN dawniej: Dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN (2008–2016) Obszary badań naukowych składnia, semantyka, leksykografia języka polskiego, metaleksykografia (w tym historia polskiej leksykografii), teoria języka i metodologia opisów języka Stopnie naukowe: magister filologii polskiej – 1989

Read more

Przybylska Renata

prof. dr hab. Renata Przybylska Wykształcenie i stopnie naukowe 1980 – magister filologii polskiej, Uniwersytet Jagielloński 1987 – doktor nauk humanistycznych, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej 2002 – doktor habilitowany Wydział Filologiczny Uniwerystet Jagielloński 2008 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych Zainteresowania naukowe leksykologia, leksykografia, semantyka, językoznawstwo kognitywne, socjolingwistyka, pragmatyka językowa, onomastyka Członkostwo w krajowych

Read more

Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content